Úvod  /  O nás  /  Profil společnosti

Profil společnosti

Firma Mont-Tech vznikla v roce 2001. Od samého začátku se zabývá vývojem, výzkumem a výrobou jednoúčelových strojů, montážních zařízení, Poka-Yoke systémů, dopravníkových systémů, robotických pracovišť, manipulátorů, testerů, výrobních a expedičních palet a řadou dalších produktů v oblasti automatizace průmyslu, zejména v oblasti automotive.

Proces dodání některého z výše uvedených zařízení zákazníkovi začíná vždy od vývoje zařízení, na kterém se podílíme společně se zákazníkem. Na základě výsledku tohoto vývoje, konstruktéři (design inženýři) firmy Mont-Tech, navrhnou konstrukční řešení a design daného zařízení. Po schválení designu a požadovaných funkcí stroje v souladu s požadavky klient stroj / produkt schválí do výroby. Většina zařízení jsou automatizovaná pracoviště obsahující následující části:

  • vývoj zařízení
  • prvky konstrukčního charakteru
  • kovové strojní části
  • elektro části včetně jemné elektroniky, řídicího systému, elektrických rozvaděčů, bezpečnostních prvků atd.
  • pneumatické prvky pracující na bázi stlačeného vzduchu

Vzhledem k tomu, že se jedná o vývoj a prototypovou výrobu, zákazník před dokončením výroby navštěvuje naši firmu, kde se ověřuje fuknčnost zařízení a designu.

Po dokončení výroby zařízení následuje jeho instalace a odladění v závodě klienta. U tohoto kroku samozřejmě nesmějí chybět technici společnosti Mont-Tech, kteří uvedou zařízení do provozu a sladí ho se stávajícími výrobními podmínkami v závodě klienta. (např. začlenění stroje do linky, napojení zařízení na nadřazený systém celého závodu apod.).

Z produktů, které firma Mont-Tech dodává svým klientům, značnou část zařízení vyrábí ve vlastním výrobním a montážním závodě. Některé strojní a především elektrické části řeší subdodavatelsky, nákupem těchto subdodávek u svých dodavatelů a začleněním do zařízení jako celku.

Firma Mont-Tech dodává veškerá zařízení s technickou dokumentací, která je v souladu s českou legislativou a také dokládá, že její produkty splňují veškeré potřebné normy (ČSN, EN, CE). Společnost Mont-Tech je od léta 2021 držitelem certifikátu ISO 9001.